ที่ตั้งโรงเรียน

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 12 ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150

Tel: 044-880071 Tel: 099-4624888 Fax: 044-880072

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ