ฝ่ายปฐมวัย

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ