ฝ่ายอภิบาล

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ